Ogłoszenia parafialne

30 Niedziela Zwykła – 26 października 2014 r.
29 Niedziela Zwykła – 19 października 2014 r.
XXVIII Niedziela Zwykła – 12 października 2014 r.

30 Niedziela Zwykła

26 października 2014 r.

1. Dzisiaj w kościołach obchodzona jest uroczystość poświęcenia własnego kościoła. Korzystając z przywileju bazyliki mniejszej w dniu dzisiejszym możemy w naszej świątyni parafialnej uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. W sobotę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Oddajemy cześć Bogu w Jego Świętych – ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy Świętej. Porządek Mszy św. w naszej bazylice, w Os. Wojsław i kościółku św. Marka, jak w każdą niedzielę, z tą różnicą, że nie będzie Mszy św. o godz. 16.30, natomiast będzie sprawowana Msza św. o godz. 14.00 w intencji zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii oraz wszystkich zmarłych parafian. Po niej wyruszy tradycyjna procesja na Cmentarz Parafialny, z modlitwą za zmarłych i okolicznościową homilią. Na cmentarzu komunalnym modlitwy za zmarłych wraz z kazaniem i procesją będą o godz. 12.00 i 14.30.

3. Przypominamy wszystkim, że szczególną formą skutecznej pomocy naszym bliskim zmarłym dopełniającym pokuty w czyśćcu są odpusty ofiarowane w ich intencji. Odpust taki może zyskać każdy, kto począwszy od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny odwiedzi kościół i odmówi w nim modlitwę: Ojcze nasz i Wierzę w Boga Ojca; zaś w dniach od 3 do 8 listopada każdy, kto nawiedzi cmentarz lub kaplicę cmentarną. Należy oczywiście pamiętać o wypełnieniu warunków zwykłych zyskania odpustu. Odpust taki uzyskuje się tylko jeden raz na dzień i można go ofiarować za jednego ze zmarłych, któremu w ten sposób chcemy przyjść z duchową pomocą.

4. W celu owocnego zyskiwania łaski odpustu w najbliższy piątek będzie okazja do spowiedzi świętej – w bazylice od godz. 16.00 do 18.30, a w Os. Wojsław od godz. 16.30. Zachęcamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty również codziennie w godz. od 6.00 do 10.00, od 15.00 do 15.30 oraz od 16.30 do 18.30.

5. W dniu Wszystkich Świętych przy bramie Cmentarza Parafialnego prowadzona będzie przez alumnów kwesta na rzecz Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ponadto upoważnieni przedstawiciele ze strony naszej parafii zbierać będą ofiary na dalszą renowację naszego cmentarza i jego bieżące utrzymanie.

6. Jak co roku, pragniemy przypomnieć wszystkim właścicielom mogił i grobowców na naszym parafialnym cmentarzu o konieczności dokonywania rejestracji tychże mogił i grobowców w biurze przy kancelarii parafialnej.

7. W najbliższy czwartek nie będzie spotkania Grupy Biblijnej. Spotkanie to zostaje przeniesione na pierwszy czwartek listopada.

8. W piątek 31 października w parafii w Chorzelowie odbędzie się czuwanie modlitewne pod hasłem „Noc Wszystkich Świętych”, na które w sposób szczególny zapraszamy młodzież. Rozpocznie się ono o godz. 19.00.

9. W zakrystii i u ministrantów są do nabycia cotygodniowe czasopisma katolickie.

10. Terminy Mszy św. zbiorowych za śp. Tadeusza Babiarza, Antoniego Kaczor, Stanisława Siebierańskiego, Bolesławę Jurkowską oraz z Róży MB Różańcowej podane są w biuletynie parafialnym.

11. W minionym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności śp. Stanisław Madej z Os. Wojsław l. 79.

29 Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna w Kościele powszechnym Tydzień Misyjny. Pamiętajmy o modlitwie za misjonarzy i za ludy z krajów misyjnych. Zachęcamy do codziennej modlitwy w intencjach misyjnych podczas nabożeństw różańcowych odprawianych w bazylice i w os. Wojsław o godz. 17.30. W przyszłą niedzielę ofiarami na tacę wspierać będzie dzieło misyjne Kościoła. (komunikat Biskupa).

2. Na zakończenie tygodnia misyjnego w sobotę 25 października w Krynicy Zdroju odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Różańcowych. Wyjazd osób, które zapisały się na to spotkanie będzie w sobotę o godz. 6.00 z parkingu przy bazylice.

3. W środę 22 października przezywać będziemy Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie. Szczególną modlitwą obejmijmy nasz Kościół diecezjalny oraz osobę Ks. Bp. Ordynariusza Andrzeja Jeża, a w sobotę 25 października w naszej diecezji obchodzić będziemy wspomnienie św.. Jana Pawła II.

4. W środę po Mszy św. wieczornej do sali w wikarówce prosimy Akcję Katolicką na ważne spotkanie wyborcze.

5. Uczniów klas I i II i III gimnazjum zapraszamy w piątek na spotkanie liturgiczne, czyli o godz. 17.30 na wspólny Różaniec oraz Mszę świętą o godz. 18.00.

6. Gorąco zachęcamy młodzież gimnazjalną, szkół średnich oraz studiującą i pracującą do udziału w spotkaniach Młodzieżowej Grupy Apostolskiej, które odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej w sali na wikarówce

7. Jak co tydzień, polecamy prasę katolicką rozprowadzaną przez ministrantów na zewnątrz kościoła.

8. Intencje Mszy św. zbiorowych za: śp. Kazimierza Rychtyk, Antoniego Kuszal, Tadeusza Babiarza, Antoniego Kaczor, Dominika Marszałka, Mirosława Miarczyńskiego, Annę Dębicką-Wielgus oraz w int. uczestników autokarowej pielgrzymki na Jasną Górę zamieszczone są w biuletynie parafialnym.

9. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności śp. Zofia Torba z Os. Wojsław, l. 78 oraz śp. Krystyna Krużel z Mielca.

XXVIII Niedziela Zwykła

12 października 2014 r.

1. Dzisiaj obchodzimy XIV Dzień Papieski, pod hasłem „Jan Paweł II – świętymi bądźcie” Tradycyjnie na zewnątrz kościoła młodzież zbiera ofiary do puszek na stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, w ramach tzw. Dzieła Nowego Tysiąclecia. Prosimy o wsparcie tej inicjatywy. Dziś w Dębicy Mszą św. o godz. 11.00 rozpocznie się VI Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny.

2. Jutro zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, które w bazylice rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00. Po Mszy św. dalsza część nabożeństwa. (Nie będzie w tym dniu Nabożeństwa Różańcowego o godz. 17.30). W os. Wojsław naszą modlitwę rozpoczniemy o godz. 18.00.

3. We wtorek o godz. 18.00 sprawowana będzie Msza św. w int. Ojczyzny.

4. W środę 15 października obchodzić będziemy Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu w czasie Nabożeństwa Różańcowego o 17.30 i Mszy św. o godz. 18.00 pomodlimy się w intencji rodzin, które straciły swoje dzieci. Zapraszamy szczególnie małżeństwa, które doświadczyły w swoim życiu tych tragedii.

5. W tym tygodniu w środę i czwartek wg wyznaczonego porządku o godz. 16.30 do sali w wikarówce zapraszamy na spotkania w grupach klasy II Gimnazjum przygotowujące się do Sakramentu Bierzmowania. Wykaz grup znajduje się w gablocie pod wierzą kościoła oraz w gablocie przy bazylice.

6. W piątek po Mszy św. o godz. 8.00 zostanie odprawiona w bazylice Droga Krzyżowa, przygotowana przez wspólnotę Żywej Drogi Krzyżowej.

7. W przyszłą niedzielę ofiarami na tacę wspierać będziemy sprawy inwestycyjne naszej parafii, szczególnie trwający remont ogrodzenia przy kościółku św. Marka nad Wisłoką.

8. Na bocznych ołtarzach są do pobrania kartki na Wypominki roczne i listopadowe. Przy składaniu wypominek rocznych prosimy, gdy ktoś ma takie życzenie, o podawanie godziny (7.40 lub 9.10 ), w której mają być czytane dane wypominki. Wypominki można składać w kancelarii parafialnej, zakrystii i u poszczególnych kapłanów.

9. Gorąco zachęcamy młodzież do udziału w spotkaniach Młodzieżowej Grupy Apostolskiej. Spotkania odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej w sali na wikarówce.

10. Podobnie jak w ubiegłym roku w środę na parkingu przy bazylice przeprowadzona będzie w godz. 12.00-17.00 zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pomoc głodującym na świecie. O godz. 17.00 specjalny samochód odbierze złożony sprzęt.

11. W gablocie parafialnej możemy znaleźć program Dni Papieskich organizowanych przez Prezydenta Miasta, SCK i parafię MBNP w Mielcu oraz informacje dotyczące Rodzinnego Domu Seniora w Kiełkowie.

12. Informacje o terminach Mszy św. zbiorowych za: śp. Annę Pluta, Stanisława Siebierańskiego, Kazimierza Rychtyk, Antoniego Kuszal, Dominika Marszałka, Józefa Hańko oraz z Róży MB Bolesnej zamieszczone są w biuletynie parafialnym.